Follow

WeeklyOSM CZ 534:

Alternativa kyblsoft.cz? Jak zadat adresy? Využití půdy v EU. Defibrilátory v UK. Adresy a Nominatim. OSM Calendar. Licence Mapbox GL. OSM do EU? Fórum o datech OSN. Zakřivené silnice. Kopie sídla prezidenta. 15. let editoru JOSM. Novinky MapComplete. Monopolní Google? Plánování u DuckDuckGo.

weeklyosm.eu/cz/archives/13839

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!