Osoitz is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Osoitz @osoitz

Mastodon: Fedibertsora euskaraz

Fedibertsoa elkarrekin bateragarriak diren gizarte-sare federatu libreen ekosistema bat da. Hainbat zerbitzaritan eta saretan egonda ere, erabiltzaileak elkarrekin komunikatzen dira federazioari esker.

Sare guzti hauen artean hazkunde deigarriena izaten ari dena Mastodon da, Twitter-en ordezko etiko bat.

librezale.eus/2018/06/06/masto

· Web · 6 · 5