بعد از ۱۰ ماه زندگی مشترک، بالاخره پریروز جشن عروسی گرفتیم
همینقدر خاص و عجیب 💝

بین جماعتی که مرا سنگ می‌زنند
می‌بینمت، برای تماشا خوش آمدی..🕊

همون ۳,۴ نفری هم که اینجا زنده مونده بودن فنا شدن ظاهراً...
یکی یه علائم حیاتی نشون بده

دینگ دینگ
پریچهر برگشت درحالیکه متاهل شده 😊

تولدم بود چه تولدی
تنها و بی‌کیک و بی‌کادو و بی‌دست و بی‌رقص و بی‌شمع و بی‌بادکنک
خودم بودم وگلدونم ولی واقعا شاد و آروم بودم
تولد ۳۰سالگیمه :)

بیچاره آهویی که صید پنجه شیری ست
بیچاره تر شیری که صید چشم آهویی...

‏باید همدیگه رو بکُشیم قبل از اینکه بمیریم.

آخرین منزل ما کوچه ی سرگردانی است
در به در در پی گم کردن مقصد رفتیم...

‏شوربختانه بسیار ترسو ام

در این حد که اگر نصفه شب ببینم کسی کابوس می‌بینه، جرأت نمیکنم بیدارش کنم
همونجوری منتظر میمونم تا خودش بیدار شه، بره واسه هر ۲مون آب‌قند بیاره 😐

شما ها دارید چی میگید؟
کی داره با کی چت می‌کنه؟
کی رفته آن سوی مرزها
چرا من هرچی میخونم متوجه نمیشم ته حرفاتون به کجا میرسه !!!!!

تموم نمیشه این درس
ساعت ۳شب :/

جایِ یک زخمِ دگر در همه اعضایم نیست؛
بعد از این، تیغ بینداز و نمکدان بردار!

از دل ای آفت جان صبر توقع داری؟
مگر اين كافر ديوانه به فرمان من است؟

عماد خراسانی

هیچ کس از عشق سوغاتی به جز دوری ندید
هر قدَر یعقوب تنها شد، زلیخا بیشتر

حامد عسگری

عزت یوسف اگر ورد زبان همه شد
قیمتی داشت که بیچاره زلیخا پرداخت!

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!