@czantman De Claudia! Niet zomaar iemand. Maar de dé Claudia.
Ik hoop zo dat dit een vervanger wordt van satanische commerciële satanische sociaalmediaas.
Duizend liefde, om te beginnen.

New to Mastodon? Here are four intro guides to help you understand how everything works here. 

Collega's. Over het plaatsen van cookies. Doe het goed of doe het niet.

Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!