Follow

Jako malí jsme měli sny o tom čím jednou budeme.
Tím, že se svých snů v pozdějším věku vzdáme, nedospějeme, jak nám mnozí tvrdí, nýbrž zatrpkneme a ztratíme vůli ke smyslu. Tu se pak snažíme nahradit hromaděním požitků, věcí nebo lidí.

Nevzdávejte se svých snů, transformujte je.

mastodon.social/media/2dF-hFWX

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!