Follow

V předvečer prvního školního dne uvedla televize pohádku Malý princ (2015). Je hezké si připomenout, že škola není jen bezduché učení. Protože jací budeme ve škole, takoví budeme i v životě.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!