Follow

Já:
Utíkám před sebou,
sám sebe zraňuji.
Musím se ptát,
komu tím prospěji.

Ne já:
Všechno je v pořádku,
tak to má být.
Musíš se probudit,
nechat to být.

Na louce zelené stávala studna,
pravda je většinou schovaná u dna.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!