Follow

@FilipStojdl v TV o Velikonocích říkal, že "hřích" původně znamenal "nedosažení cíle". Zamyslete se. Že teď, když to víte, všechno to hřešení vypadá trochu jinak...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!