Follow

"Vaše karma nezávisí na vašich činech, ale na vašem jednání."

Vysvětlení:
"Nezáleží na tom co děláte,
vaši karmu ovlivňuje to,
jak (dobro/zlo) to děláte."

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!