Protože jsou omezené možnosti naší mysli, jazyka i smyslů, je omezené i naše poznání okolního světa. Proto je skutečný svět stejný jako Augustinův Bůh. Nepoznaný a nepoznatelný. V okamžiku kdy jeho část nějakým způsobem „poznáme“, ji pouze vyjmeme ze skutečnosti.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!