"Civilisté miluji peníze
a vojáci se bojí smrti."
generál Ju Fei (12.století)

Chyba výkladu německého originálu v knize Zóhar str: 24
Oprava:
Moudrost je opakem Rozumnosti
Milosrdenství je opakem Soudu
Vítězství je opakem Slávy

Protože Rozumnost, Soud i Slávu vytváří a nebo požaduje naše "já".

"Myšlení je počátkem všeho, co existuje;
avšak zároveň je v sobě uzavřeno a neznámo...
Skutečné myšlení je spojeno s nicotou a nikdy se od ní neodděluje."
(Martin Bauer - Chasidské knihy)

A co čtete u ranní kávy vy?

V předvečer prvního školního dne uvedla televize pohádku Malý princ (2015). Je hezké si připomenout, že škola není jen bezduché učení. Protože jací budeme ve škole, takoví budeme i v životě.

Goso pravil: „Kdybych to chtěl vysvětlit na příkladu, je to jako by kráva procházela zamřížovaným oknem. Rohy, hlava, tělo a čtyři nohy jsou již skrz. Proč neprojde její ocas?“

I když to vypadá snadně, nejde to. Práce je součástí vašeho života ať chcete nebo ne.
(Picture by Chen Weng)

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!