"Civilisté miluji peníze
a vojáci se bojí smrti."
generál Ju Fei (12.století)

Mysl je reakce člověka na svět. Přestaňte reagovat.

Každé dítě se narodí s Boží moudrostí v Království Božím, v ráji.

Pak jako had v zahradě jej "svedeme" k tomu, aby pojedlo ovoce rozlišování dobrého a zlého.

A je tu další vyhnaný z ráje.

Rozdíl mezi moudrostí a rozumem:
Moudrost chápe, že kočka žere myš a nezaujímá postoje.

Rozum člověka buď soucítí s myší nebo fandí kočce.

Rozum je ovoce stromu poznání.

Chyba výkladu německého originálu v knize Zóhar str: 24
Oprava:
Moudrost je opakem Rozumnosti
Milosrdenství je opakem Soudu
Vítězství je opakem Slávy

Protože Rozumnost, Soud i Slávu vytváří a nebo požaduje naše "já".

"Myšlení je počátkem všeho, co existuje;
avšak zároveň je v sobě uzavřeno a neznámo...
Skutečné myšlení je spojeno s nicotou a nikdy se od ní neodděluje."
(Martin Bauer - Chasidské knihy)

A co čtete u ranní kávy vy?

Rabi Jose, syn rabiho Jehúdy, praví: Ať je tvé "ano" spravedlivé a tvé "ne" spravedlivé! Praví Abáje: To značí, že se nemá mluvit jinak ústy a jinak srdcem.
(Talmud - Bava Mesi'a 49a)

Ať je tedy vaše slovo ‚Ano‘ ano a ‚Ne‘ ne. Co je nad to, je od zlého.
Matouš 5:37

"Láska na něčem závislá pomine když zanikne její příčina. Láska na ničem nezávislá nepomine nikdy."
(Talmud - Avot 5, 19)

Proto když milujete bez důvodu milujete navždy.

O hříšnících říkáme i zaživa, že jsou "mrtví".
(Devět bran - Jiří Langer)

Ježíš mu odpověděl: „Pojď za mnou a nech mrtvé pochovávat své mrtvé.“
Matouš 8:22 B21
bible.com/bible/15/mat.8.22.B2

"Duše ženy přichází na zem z vyšších světů než duše mužova. Proto osvobozuje Zákon ženu od oněch příkazů, jejichž plnění je omezeno na určitý čas, na nějakou dobu denní nebo roční. Neboť svět, v němž má původ duše ženy, je nad pojem času povznesen."
(Slasti Elimelechovy)

Pokud věříte v učení Ježíše Krista, pak stejně jako on vyznáváte židovskou víru.
Pokud věříte učení svatého Pavla, pak jste křesťané.


V koupelně se svítí.
Otevřu dveře, nikdo tam není.
Najednou se ozve hlas mojí ženy:
"V koupelně jsem já."

Moje žena je jako Bůh, také je všudepřítomná.

"Němec říká: Mě patří celá země!
A Angličan říká: Mě patří celé moře!
Ale můj Jossele tak sladce zpívá: Bohu náleží moře,
on je udělal;
Bohu náleží souš,
jeho ruce ji stvořili."
(rabi Jisúchr Bér Rokach)

#1915

S ohledem k probíhajícím událostem a budoucím předpokladům už nejsou knihy Hanka Wesselmana "Spiritwalker" a "Medicinman" tak nereálné.

To na co se díváš je pravda,
ale způsob jakým se na to díváš,
z toho dělá lež.

Ježíš měl 12 učedníků, protože je 12 kmenů Izraele.
Z toho plyne, že neměl dvanáct učedníků.

"Pokud vztah s mistrem není správný, Drarma nevykvete." (Sandó Kaisen)

Kdyby Vaše Dharma závisela na někom jiném, máte problém.

Pokud by učení Buddhovo nešlo praktikovat v běžném životě a bylo jen pro mnichy a mnišky sedící u zdi, pak by bylo zcela bezcenné.

Lidé, kteří ví naprosto přesně, jak by měli žít ostatní, si nevědí rady se svým vlastním životem. Jejich "dobře míněné" rady slouží jen k tomu, aby se žilo lépe jim, nikoli těm, kterým radí. I když si myslí opak.

"Vaše karma nezávisí na vašich činech, ale na vašem jednání."

Vysvětlení:
"Nezáleží na tom co děláte,
vaši karmu ovlivňuje to,
jak (dobro/zlo) to děláte."

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!