Ahead of the Portuguese Presidency, we have sent a letter to @govpt@twitter.com.

Tax justice should be a top priority for #EU2021PT, in particular the proposal for public country-by-country reporting.

6 meses cruciais pela frente para justiça fiscal. Vamos Portugal! 🇪🇺 🇵🇹

The European Commission publishes the first review of the geo-blocking regulation. Stay tuned! ec.europa.eu/digital-single-ma

The EP voted on the Report on the situation of fundamental rights in the European Union. The Pirates supported the amendment which condemns the detention and criminal prosecution of Julian . Sadly, the European Parliament rejected the proposal.
european-pirateparty.eu/the-eu

Journalisten hebben een belangrijke maatschappelijke taak. Journalisten leggen problemen in de samenleving bloot en vervullen een controlerende functie op de overheid, het bedrijfsleven, onze hele samenleving.

Persvrijheid moet daarom altijd, onder alle omstandigheden worden beschermd.

wiki.piratenpartij.nl/tk2021:p

We willen de toegang tot essentiële geneesmiddelen voor iedereen garanderen.

De Piratenpartij wil en betaalbare geneesmiddelen en transparantie over de kostprijs.

wiki.piratenpartij.nl/tk2021:p

Transparency is one of the core #Pirate values. The general expenditure allowance (GEA) is taxpayers' money; hence, taxpayers have the right to know how MEPs spend it. The European #Pirates are fully transparent about their GEA spending. european-pirateparty.eu/how-is

Een verstandig drugsbeleid

De strijd tegen drugs richt meer schade aan dan de middelen zelf.

De Piratenpartij wil een rationeler en humaner drugsbeleid, cannabis legaal, en overige drugs decriminaliseren en reguleren.

wiki.piratenpartij.nl/tk2021:p

RT @EuropeanPirates@twitter.com

🇪🇺 Thanks to the Parliament’s pressure, the EU’s institutions managed to push through new conditions for the budget: RULE OF LAW conditionality. However, we have to still fight for rule of law. Support that by applying the frame on Facebook. 🖤 mikulas-peksa.eu/en/rule-of-la

🐦🔗: twitter.com/EuropeanPirates/st

Verkiezingsprogramma Piratenpartij Nederland 2021

Het maken van een privé-kopie voor eigen gebruik is een recht, daarom is een heffing op media- of hardware fundamenteel onjuist.

De thuiskopieheffing wordt afgeschaft. wiki.piratenpartij.nl/tk2021:p

Traurig: Parlamentsmehrheit u.a. aus CDU, CSU, SPD und FDP findet nicht, dass die Strafverfolgung von Julian #Assange einen gefährlichen Präzedenzfall für Journalisten schafft.

Zur Erinnerung: Julian #Assange von @wikileaks@twitter.com hat US-Kriegsverbrechen aufgedeckt!

@echo_pbreyer@twitter.com:

🇬🇧#Pirates oppose European Parliament's call for mandating gender-balanced electoral lists for the European elections. It is unconstitutional. It is also inconsistent, because what about candidates with disabilities, migration background, overweight...?

Grootschalige surveillance van alle online privécommunicatie, zogenaamd om kinderen te beschermen?

Kom in actie tegen de nieuwe EU-plannen voor meelezen van privéberichten met uploadfilters.

– Europarlementariër @echo_pbreyer

patrick-breyer.de/?p=593770&la

Grondwettelijke toetsing

Nederlandse rechters mogen wetten niet aan de Grondwet toetsen.

In door de wetgever onvoorziene misstanden is de gang van de burger naar de rechter essentiële burgerrechtbewaking.

De Piratenpartij wil een constitutioneel hof.
wiki.piratenpartij.nl/tk2021:p

Minder dan twee dagen om de plannen voor het slopen van encryptie te stoppen!

Doe mee om veilige communicatie met encryptie te redden!

Schrijf een brief naar uw EU-ambassade, voorbeelden hier:
kolaja.eu/en/post/20201111-act

Wat de Piratenpartij steeds bedoelt met 'vrije informatiesamenleving' piratenpartij.nl/de-vrije-info

"Uitwisselen van informatie zorgt niet alleen voor kennisdeling, maar ook voor het leggen van contacten, het organiseren. Kortom, het zorgt voor het succes van de mensheid."

| door @frank87

🇬🇧 Today is the United Nations #UniversalChildrensDay. It is about strengthening the rights of children, listening to them and allowing them to grow up without violence. To protect them both online and offline. The secrecy of communications and #encryption protects children, too.

Show thread

De Piratenpartij wil toegang tot essentiële geneesmiddelen voor iedereen:
🟣 patenten op medicijnen en medische behandelingsmethoden afschaffen
🟣 geen exclusiviteit van gegevens
🟣 transparantie over de kostprijs van medicijnen
🟣 betaalbare geneesmiddelen
wiki.piratenpartij.nl/tk2021:p

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!