Follow

RT @_Mab_@twitter.com

@Pierre82010555@twitter.com framför allt är det dags att ta en lite djupare titt på @piratpartiet@twitter.com för att få en bild av vad vi står för och varför vi attraherar väljare trots att vi inte får något medialt utrymme

🐦🔗: twitter.com/_Mab_/status/11337

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!