Follow

RT @stenssok@twitter.com

Min om idag:

När ny miljöteknik låses in bakom patent blir den värdelös för klimatomställningen.

Utvecklingen bromsas och de som verkligen behöver tekniken i Afrika och Asien stängs ute.

nyteknik.se/opinion/slopa-pate i @nyteknik@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/stenssok/status/11

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!