Follow

Vi har fått 100 nya medlemmar under helgen som varit!
Vill du också vara en del av kampen för ett fritt och öppet internet? Bli medlem du också! 👉 Blipirat.nu, det är gratis, politiskt engagemang ska inte bero på ekonomi.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!