Follow

RT @BahnhofAB@twitter.com

Idag sa riksdagen ja till "nya" datalagringslagen som gör det möjligt att övervaka alla utan misstanke om brott. Justitieutskottet meddelade dessutom att de vill utöka datalagringen ännu mer...
bahnhof.se/press/press-release

🐦🔗: twitter.com/BahnhofAB/status/1

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!