Follow

Förra årets Piratdalen var en succé, i år fortsätter framgångskonceptet! 💛

Program:
(Söndag)
➡️Hur ska plattformsjättar regleras för att stärka innovation och medborgerliga rättigheter?
➡️Hur skapar vi säker, kvalitativ och effektiv offentlig IT-infrastruktur?

Seminarierna kommer att streamas och/eller spelas in så att alla ska kunna ta del av dem även om de inte är på plats.

Stort tack för alla gåvor som möjliggör Piratpartiets närvaro i Almedalen!
Vill du också hjälpa till? Swisha din donation till 1231792159 (märks "almedalen").
💜

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!