Regeringen inleder nu genomförandet av upphovsrättsdirektivet. Målet är att lagen ska träda i kraft i Sverige 7 juni 2021.

Till processen med att forma den svenska implementeringen av lagen har man bjudit in ett flertal organisationer och företag för att ge underlag och komma med synpunkter på vägen fram till att lagen träder i kraft.

Show thread

Bland dessa finns dussintals representanter för upphovsrättsindustrin (t.ex. Antipiratbyrån, Copyswede och Bildupphovsrätt Sverige.

Show thread

På deltagarlistan vi tagit del av finns också stora IT-företag som Facebook, Google och Microsoft med. Regeringens syn på vilka berörda parter som finns är tydlig: upphovsrättsindustrin och nätjättarna. Lagen skapas av företag och stat mot medborgarna, inte i dialog med dem.

Show thread

På listan saknas organisationer som arbetar med medborgares rättigheter i det digitala samhället. Med tanke på att direktivet varit kontroversiellt för att det enligt många strider mot rättigheter som yttrandefriheten vore det rimligt att ha bjudit in t.ex. @dfri_se@twitter.com.

Show thread
Follow

Vi pirater anser inte att upphovsrättens utformning bara är relevant för de stora företagen, utan också för vanliga nätanvändare som påverkas i sin vardag av hur lagen ser ut.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!