Follow

RT @stenssok@twitter.com

Fullt hus! på s första seminarium: "Hur ska plattformsjättar regleras för att stärka innovation och medborgerliga rättigheter?"

med @talandersson@twitter.com @britstakston@twitter.com @AnglaEklund@twitter.com @_Mab_@twitter.com och @JonasKlevhag@twitter.com

@piratpartiet@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/stenssok/status/11

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!