Follow

RT @Engstrom_PP@twitter.com

Torsdagen den 4 juli 2019 klockan 11.00 kommer jag att prata om hos @TidningenSyre@twitter.com i Almedalen.

Här är de slides jag har tänkt använda, om någon vill tjuvkika.

Annars: Välkommen till Syregården (Hamnplan 4) på torsdag!

christianengstrom.wordpress.co

🐦🔗: twitter.com/Engstrom_PP/status

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!