Follow

RT @Overgreppcom@twitter.com

"Är det då verkligen värt att offra våra ungas integritet och frihet så tidigt i livet?" @OttoLarsson1@twitter.com och @exoji2e@twitter.com från @piratpartiet@twitter.com skriver på @SVTOpinion@twitter.com om drogtester i skolan.
svt.se/opinion/vaga-lita-pa-un

🐦🔗: twitter.com/Overgreppcom/statu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!