Follow

"Vi behöver en gemensam europeisk lagstiftning som bygger på principer om att värna användarnas rättigheter."

Seminariet finns att streama på Twitch!
twitch.tv/videos/446302500

Tack till alla som medverkade!
@talandersson@twitter.com @britstakston@twitter.com @AnglaEklund@twitter.com @_Mab_@twitter.com och @JonasKlevhag@twitter.com

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!