Follow

RT @teirdes@twitter.com

"Hur kommer det sig då att riksdagen har röstat för generell datalagring, trots att systemet är uppenbart både rättsvidrigt och icke-fungerande?" Läsvärt av @ErikLakomaa@twitter.com - stark kontrast mot polispressreleaser och ministertweets. timbro.se/smedjan/den-rattsvid

🐦🔗: twitter.com/teirdes/status/114

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!