Follow

I söndags arrangerade vi två seminarier i Almedalen; "Hur ska plattformsjättar regleras för att stärka innovation och medborgerliga rättigheter?" och "Hur kan vi skapa säker, kvalitativ och effektiv offentlig IT-infrastruktur?", se dem i efterhand här: piratpartiet.se/nyheter/videor

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!