Follow

RT @journalistforb@twitter.com

Journalistförbundet har varit kritiska sen förslaget om FRA kom på 00-talet bla pga försämringarna i källskyddet, säger Hanna Nyberg, ordförande i förbundets yttrandefrihetsgrupp, i vårt seminarium ”Tio år med FRA – vart tog kritikerna vägen?”

🐦🔗: twitter.com/journalistforb/sta

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!