Follow

Hur många gånger behöver lagen om generell datalagring underkännas innan riksdagen slutar stifta samma onödiga lag? Det undrar @exoji2e@twitter.com och Maj Stenmark, Piratpartiet. Debattartikel i @nyteknik@twitter.com: nyteknik.se/opinion/eu-domen-a

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!