Follow

RT @stenssok@twitter.com

Så stort tack till alla medlemmar för förtroendet och jag ser väldigt mycket fram emot alla politiska diskussioner, allt organisationsbyggande, alla stunts, alla dumma idéer på vägen mot de bra, och varje litet genomslag av våra ansträngningar. Hissa seglen!

🐦🔗: twitter.com/stenssok/status/11

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!