Follow

RT @stenssok@twitter.com

"Vilket samhälle står vi i nu, vilket samhälle vill vi se och hur kommer piratpolitik att föra oss från det tidigare till det senare?” - Viktiga frågor för mig och @piratpartiet@twitter.com att svara på. Vad tycker ni? tidningensyre.se/2019/15-oktob

🐦🔗: twitter.com/stenssok/status/11

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!