Follow

RT @stenssok@twitter.com

"Säkerhet eller avlyssning - du måste välja @mikaeldamberg@twitter.com" Bra om regeringens hyckleri kring lagförslaget om hemlig dataavläsning, av @exoji2e@twitter.com, @piratpartiet@twitter.com och Linus Karlsson, datasäkerhetsexpert nyteknik.se/opinion/sakerhet-e

🐦🔗: twitter.com/stenssok/status/11

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!