Follow

RT @Engstrom_PP@twitter.com

Magnus Andersson (@piratpartiet@twitter.com) om :

– Många är väldigt schizofrena runt välfärdssystemet, för samtidigt som de vill ha ett skyddsnät, vill de att det ska vara av taggtråd och elektrifierat.

Ping @socialdemokrat@twitter.com och @vansterpartiet@twitter.com

christianengstrom.wordpress.co @Moinois@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/Engstrom_PP/status

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!