Follow

RT @Engstrom_PP@twitter.com

"Vår rätt till privatliv har kastats på sophögen"

skriver @piratpartiet@twitter.com's tillträdande partiledare Katarina Stensson (@stenssok@twitter.com) om den nya lagen om .

Trots att EU-domstolen sagt att är olagligt fortsätter regeringen.

bt.se/debatt/var-ratt-till-pri

🐦🔗: twitter.com/Engstrom_PP/status

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!