Follow

RT @Ung_Pirat@twitter.com

Julen närmar sig med stormsteg! Glöm inte bort att skicka en julhälsning till @FRAdioanstalt@twitter.com!

frajul.se/

Om du vill veta hur påverkar dig och samhället så gå gärna in på: slutasnoka.nu/

🐦🔗: twitter.com/Ung_Pirat/status/1

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!