Follow

RT @ABDebatt@twitter.com

Att avkriminalisera bruket av droger minskar inte den illegala marknaden, utan kommer tvärtom skapa större anledning för gängen att vilja utöka sina områden, skriver Magnus Andersson, partiledare för @piratpartiet@twitter.com till @vansterpartiet@twitter.com
aftonbladet.se/debatt/a/JowJnj

🐦🔗: twitter.com/ABDebatt/status/11

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!