Follow

RT @stenssok@twitter.com

Europeiska pirater röstade emot den nya EU-kommissionen. Anledningarna är 1) Ursula von der Leyen förespråkar filtrering, censur och indragen rätt till privatliv, 2) det föreligger risk för korruption med den nya kommissionen samt 3) odemokratisk process. piratpartiet.se/nyheter/pirate

🐦🔗: twitter.com/stenssok/status/12

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!