Follow

RT @Ung_Pirat@twitter.com

Vi är på plats på ! Vi står vid D12 så kom dit och hälsa, vi har även vår egen Piratmust som man kan pröva! Finns väl inget bättre mottagande?

🐦🔗: twitter.com/Ung_Pirat/status/1

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!