Follow

Har du någon gång funderat på att stötta Piratpartiet? Gör slag i saken och ge dig själv ett nyårslöfte att bli guldpirat!

👉 crowdfunding.piratpartiet.se/?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!