Follow

RT @Moinois@twitter.com

Det är nu officiellt! @Piratpartiet@twitter.com har en ny, engagerad, intelligent, ödmjuk och insatt partiledare. Jag önskar @stenssok@twitter.com och partiet all lycka i framtiden och det ska bli kul att följa partiets utveckling under hennes ledning. twitter.com/stenssok/status/12

🐦🔗: twitter.com/Moinois/status/121

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!