Follow

RT @ErikLakomaa@twitter.com

Förespråkarna av statlig hackning/statliga trojaner har hittills hanterat frågan om de stora säkerhetsriskerna tvångsmedlet för med sig genom att helt ignorera dem och inte prata om dem. Det är inte särskilt ansvarsfullt. twitter.com/femtejuli/status/1

🐦🔗: twitter.com/ErikLakomaa/status

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!