Follow

RT @stenssok@twitter.com

Det här med dystopiska lr fega framtidsvisioner? Sjukt ju. Är man realist gissar man på en framtid så totalt bananas, mindblowing, facepunching att till o med mitt försök till vision kommer mötes av ett fniss om 50 år för dess feghet. Men jag försökte. katarinastensson.wordpress.com

🐦🔗: twitter.com/stenssok/status/12

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!