Vad detta säger oss är att (1) de störiga consent-popups som dykt upp överallt är inte bara störiga, utan också ofta olagliga; och (2) att andan i GDPR undergrävs kraftigt genom uteblivet upprätthållande av lagen från ansvariga myndigheter.

Show thread

Nästan alla webbsidorna som ingick i granskningen använder ett förbyggt verktyg som kallas Consent Management Platform för att följa (tror de) GDPR.

Insatser mot dessa CMP skulle göra stor skillnad för allas privatliv i den digitala världen.

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!