Follow

RT @zandra_hedlund@twitter.com

Nästan på årsdagen av 1177-skandalen, har alltså Riksdagen beslutat att Polisen ska få installera virus i privatpersoners mobiler och datorer. Detta m hjälp av säkerhetshål i programvara, vilket möjliggör att tusentals riskerar att utsättas för identitetsstölder och bedrägerier.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!