Follow

Microsoft 365 är olagligt att använda i offentlig tysk verksamhet ift.tt/33GkXrX

@piratpartiet Jag reagerade nyss på veckobrevet från mitt barns skola, där det står att de ska få göra en presentation i PowerPoint: Skolan lär inte barn att använda dator, utan att använda Microsoft 365.

@jonarvid
Piratpartiet förespråkar att skolans digitalisering måste ta hänsyn till elevers integritet och att öppen mjukvara kan utgöra en stor del av detta. Vi ser att Microsoft och Googles dominans är en stor del av problemet. Denna dominans förankras och förs sedan ut i arbetslivet. Vi vill se att flera alternativ lyfts fram i undervisningen.

@piratpartiet Har ni någon bra skrift om detta som man kan ge till rektor och lärare?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!