Follow

Nu på lördag, 2 januari, har vi medlemsmöte då vi ska klubba vårt nya principprogram. Principprogrammet ligger till grund för vår kommande politik. Ta chansen att vara delaktig och påverka! Vår partiledare Katarina Stensson berättar mer. Mer info om mötet: piratpartiet.se/extramote-2021

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!