Follow

Vår 2e internationella gäst på vår 15-årsjubileum 2 januari är: XEENARH! Hon leder "The Initiative for Equal Rights" som är en av de största LGBTQ-fokuserade organisationerna i den afrikanska regionen med över tio års erfarenhet inom mänskliga rättigheter. piratpartiet.se/15ar

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!