Follow

Vår tredje internationella gäst på vårt 15-årsjubileum den 2 januari är: Dóra Björt Guðjónsdóttir! Dóra har varit engagerad i det isländska Piratpartiet sedan 2016 och är för närvarande kommunpolitiker i Reyjavik.

Se hela programmet här: piratpartiet.se/15ar

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!