Follow

Vår fjärde gäst på vårt 15-årsjubileum i morgon är: ERIK LÖNROTH

Erik är styrelseledamot i organizationen Open source Sweden, som verkar för Ökad användning av öppen källkod Inom svenskt näringsliv.

Klockan 20.00 under punkten: Samtal om digital suveränitet och Open Source.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!