Follow

Alldeles strax börjar Piratpartiets medlemsmöte då vi ska bestämma partiets nya politik via det nya principprogrammet. Hoppa in och var delaktig och påverka partiets riktning! 😁

Klockan 13 kör det igång!
piratpartiet.se/extramote-2021

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!