Follow

Omröstningarna i Piratpartiets medlemsmöte pågår för fullt. Vill du vara med och påverka partiets politik så hoppa in och var delaktig!
Du kan följa mötesdiskussionen på Mumble: mediawiki.piratpartiet.se/wiki
Röstning sker på: piratpartiet.voteit.se

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!