Follow

Klockan 20.00 når vi punkten: Digital Suveränitet och Open Source
Samtal med Erik Lönroth från Open Source Sweden om svensk digitaliseringsstrategi, vad digital suveränitet innebär och vikten av fri och öppen mjukvara.
Var med och fira vårt 15-årsjubileum!
piratpartiet.se/15ar

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!